ارگاسم زنان +۱۸

نشانه های ارضا شدن زنان -ارگاسم زنان +۱۸

نشانه های ارضا شدن زنان -ارگاسم زنان +18


توجه توجه:هدف از گذاشتن این مطالب تقویت استحکام خانواده است و توصیه می شود فقط زوجین این مطالب را مطالعه کنند.

حتی اگر رساندن یک زن به ارگاسم خیلی سخت نباشد، به نظر می رسد آقایان عموماً در مورد این که آیا خانم هایشان پس از یک آمیزش جنسی ارضا شده اند یا نه مشکل دارند. اما اغلب آقایان نیاز دارند در مورد ارضای خانم هایشان مطمئن شوند.

در این مطلب با ۷ نشانه آشنا می شوید که نشان می دهد خانومتان به ارگاسم رسیده است:

۱-نوک پستان هایش سفت می شوند
با اینکه ممکن است خانمتان سرد یا عصبی باشد، سفت شدن نوک پستان ها، به همراه چند نشانه دیگر نظیر نفس نفس زدن، به هیجان آمدن و ادای کلماتی خاص حاکی از ارضای جنسی ممکن است نشان دهنده این باشد که خانمتان، قطعا ارضا شده است.

 

2-نیاز به آغوش صمیمی
با این که این مورد به ارگاسم رسیدن زن را تضمین نمی کند، نیاز وی به محکم بغل کردن شما و این که او را در میان بازوان خود بگیرید ممکن است نشانه اتمام کسب لذت او از تجربه جنسی باشد.

 

ادامه مطلب