خواندن فکر افراد مختلف

نکاتی روانشناسی برای خواندن فکر افراد مختلف


نکاتی روانشناسی برای خواندن فکر افراد مختلف

 اگر با افراد زیادی مواجه شده باشیم می‌توانیم بسیاری از افراد را حتی از نوع صحبت کردنشان بشناسیم‌. ولی این شناخت در مواجه حضوری با دانستن بسیاری از حالات ثابت شده در علم روان‌ شناسی بهترین فرهنگ نامة آدم‌ شناسی را برایمان می‌گشاید.
با شناخت بیشتر افراد، ارتباطمان جهت دار می‌شود و در مدت کوتاهی خواهیم توانست که به هدف مورد نظر از این آشنایی و ملاقات نزدیک شویم‌. ایجاد رابطه صحیح باعث رشد عزت نفس در انسان می‌شود و ارتباط ما با خودمان و اطرافیان تقویت می‌شود.
هر چه بهتر و کامل‌تر با خود و دیگران ارتباط برقرار کنیم‌، احساس موفقیت از ایجاد یک ارتباط صحیح و دوستانه ما را زودتر به هدفهایمان می‌رساند و باعث تعالی افکار و رفتارمان در زندگی می‌شود.
۱-حالت تدافعی‌:
اگر انگشتان دست ها به بازو گره خورده باشد نشان دهنده حالت تدافعی در برابر حمله‌ای غیر منتظره و ناگهانی یا بی‌میلی برای تغییر چهره شخص است‌. اگر انگشت ها مشت شده باشند، حالت بی میلی شدیدتر است‌.


ادامه مطلب