می توانید یک نابغه باشید


انواع هوش ها,نابغه ی با استعداد

متاسفانه در دوران تحصیل ، شما را تنها بر اساس هوش ریاضی و شفاهی امتحان کرده اند .
اما تحقیقات سال های گذشته نشان می دهد که شما انواع هوش ها را دارید که در هر کدام از آنها می توانید یک نابغه باشید .

ترکیب آنها شما را قادر می سازد تا کارهای فوق العاده و برجسته انجام دهید . کار اصلی شما ، تنها این است : شناسایی هوش یاهوش های غالب است . بعد باید در هر کاری که سعی می کنید انجام دهید از آن هوش حداکثر استفاده را بکنید .


در این مقاله برآنیم تا هر کدام از این هوش ها را با توضیحی مختصر برای شما کاربران گرامی شرح دهیم:


ادامه مطلب