معما های جالب وخنده دار

1- اگر اسکلت از بالای دیوار به پائین بپرد چه می شود ؟

 

2- ژاپنی ها به گوساله چه می گویند ؟

 

3- فرق بین عینک و تفنگ چیست ؟

 

4- دندان کرسی چه فایده ای دارد ؟

 

5- چرا آب هنگام جوشیدن قل قل می کند ؟

 

6- اگر قلب کسی ایستاد چه می کنیم ؟


7- اگر یک زنبور داخل دهان گربه رود ، گربه چه می گوید ؟


8- چرا دوچرخه خودش نمی تواند بایستد ؟

 

9- چطور میشود چهار نفر زیر یک چتر بایستند و خیس نشوند ؟

 

10- چطور می توان یک پرنده را به راحتی کشت ؟

 

11- چرا بعضی ها نمی توانند یخ درست کنند ؟


جواب معماها